Beschermd gewas

Ziekten (schimmels en bacteriën), plagen (insecten, wild) en onkruid kunnen gewassen aantasten en zelfs een hele teelt vernietigen. Daarom beschermen land- en tuinbouwers hun gewassen. Dat is nodig om opbrengst te hebben en zo de consument te blijven voorzien van kwaliteitsvol voedsel. 

Gewassen beschermen is een serieus werk. De land- en tuinbouwer combineert verschillende methoden om ziekten, plagen en onkruiden te beheersen zonder de gezondheid van het gewas, het milieu en de mens te beschadigen. 

1. Preventie 
Land- en tuinbouwers kunnen ziekten, plagen en onkruiden vermijden met bepaalde maatregelen. Denk aan gezonde zaden en gezond plantgoed gebruiken, hygiënisch werken, een goede vruchtafwisseling toepassen en rassen kiezen die minder gevoelig zijn voor ziekten en plagen. 

2. Monitoring en voorspelling 
Regelmatig een kijkje nemen in en rond het gewas helpt om problemen tijdig op te sporen en aan te pakken. Dat doen land- of tuinbouwers en onderzoekers, maar ook slimme camera’s kunnen dat werk doen. Dankzij die monitoring zet de land- of tuinbouwer zijn gewasbeschermingsmiddelen enkel in als het écht nodig is. 

3. Mechanische bestrijding 
Bepaalde technieken of machines ondersteunen gewasbescherming. Met een wiedeg of een speciale schoffelmachine kan de landbouwer onkruiden machinaal verwijderen tot vlakbij het plantje.  

4. Biologische bestrijders 
Heel wat insecten kunnen helpen om ziekten en plagen onder controle te houden. Die “natuurlijke vijanden” of “nuttige insecten” jagen op schadelijke insecten. In serres hangen telers bijvoorbeeld zakjes met natuurlijke vijanden op. In openlucht zaait de landbouwer bijvoorbeeld een bloemenrand in om de kleine helpers aan te trekken. 

5. Chemische middelen 
Chemische gewasbescherming is het laatste redmiddel, als andere methoden niet helpen. Land- en tuinbouwers zetten het zo weinig mogelijk in, en het liefst enkel op de plaats waar het nodig is. Drones, satellietbeelden en sensoren helpen om dat heel nauwkeurig te bepalen. De wetgeving laat ook steeds minder chemische middelen toe. Verbeteringen aan het spuittoestel zorgen ervoor dat de middelen enkel terechtkomen waar ze nodig zijn. 

SCHONE OPLOSSINGEN 
Wiedeg, driftreducerende spuitdoppen, rijenbespuiting, monitoring van plagen, natuurlijke vijanden, mechanische gewasbescherming, vruchtafwisseling...