Beschermd gewas

Land- en tuinbouwers beschermen hun gewassen tegen ziektes (schimmels en bacteriën), plagen (insecten, wild) en onkruid. Sinds jaar en dag zijn chemische gewasbeschermingsmiddelen een efficiënt instrument in deze strijd. De middelen worden steeds selectiever, de boer steeds oordeelkundiger op vlak van gebruik. Vaak laten land- en tuinbouwers zich ook begeleiden. Verbeteringen op technisch vlak zorgen er voor dat de middelen terecht komen waar ze horen, nl. op het aangetaste gewas.

SCHONE OPLOSSINGEN

Spuitrobot, driftreducerende spuitdoppen, rijenbespuiting, ...