Biodiversiteit

Nog niet zo lang geleden vormden onze open ruimte een veilige thuishaven voor tal van (dier)soorten. De dieren van het platteland vonden het voedsel en de beschutting die ze nodig hadden in hagen, heggen, houtkanten, bosranden, poelen, ... Consumentendruk en intensievere activiteiten zorgden er voor dat kleine landschapselementen verdwenen. Het platteland werd eentoniger en het landschap minder gevarieerd. De hedendaagse landbouw zoekt opnieuw het evenwicht tussen landschap, natuur en milieu.

SCHONE OPLOSSINGEN

Landschapsbeheer, bijenkasten, natuurbescherming, beheerovereenkomsten, ...