Bodemtypes en landbouw in West-Vlaanderen

West-Vlaanderen is dé landbouwprovincie bij uitstek. Ruim twee derden van ons grondgebied gebruiken we voor landbouw. Maar dat doen we niet overal op dezelfde manier. De landbouw spreidt zich over de provincie naargelang de grondsoort. Op het kaartje zie je de verschillende streken en de bijhorende activiteiten.

   

1) POLDERSTREEK

Typisch akkerbouwgebied (granen, aardappelen, maïs en wat vlas) en grasland. De bedrijven richten zich op akkerbouw en veehouderij (rundvee, varkens)
 

2) ZANDSTREEK

Gekend voor de intensieve veeteelt (rundvee, varkens, pluimvee) met voornamelijk maïs en grasland, en de sierteelt (chrysanten, boomkwekerij, sierplanten)
 

3) MIDDEN-WEST-VLAANDEREN

Vooral gekend voor de groenteteelt, zowel in openlucht als in serres. Met daarnaast een sterke veehouderij.
 

4) WESTHOEK EN ZUID-WEST-VLAANDEREN

Intensieve veeteelt (varkens, rundvee, pluimvee) met gras en maïs en de akkerbouw (granen, aardappelen, suikerbieten)