Boer in Beeld: 'Varkens'

De varkenshouderij is een mysterieuze sector. Veel werkzaamheden vinden ongezien in de stallen plaats, onder andere door de problematiek rond hygiëne, ziektes en mest. Het is ook soms moeilijk om een varkensbedrijf te bezoeken. Ontdek meer over deze boeiende sector en volg samen met je leerlingen de weg die varkensvlees aflegt voor het op ons bord terecht komt.

Laat je inspireren

Dit rijke beeldmateriaal laat je leerlingen op een creatieve en realistische manier kennismaken met hedendaagse land- en tuinbouw. Op maat van kinderen, inspirerend en plezierig. Ideaal als voorbereiding voor een bezoek aan een boerderij, of om de boerderij in de klas te brengen als een bezoek niet meteen praktisch mogelijk is.

Boer in beeld 'Varkens' werkten we uit voor de derde graad lager onderwijs. Dit thema is, met de nodige aanpassingen in taal en niveau, voor alle leeftijden geschikt.

Wat mag je verwachten?

  • In de fotoreeks vind je prachtige kleurenfoto’s met op de achterkant leesteksten, weetjes, opdrachten of zegswijzen.
  • In het lesboekje vind je meer uitleg over te behalen eindtermen en ontwikkelingsdoelen, enkele suggesties en voorstellen voor lessen en nodige achtergrondinformatie over het thema.