Boer zkt klas eerste graad

Ga aan de slag met dit allesomvattend, kant-en-klaar werkboekje. Alle aspecten van de boerderij komen aan bod. Er zijn telkens opdrachten om voor en na het bezoek uit te voeren. 

Het werkboekje is opgebouwd uit 9 boerderijthema's, die elk bijdragen aan de syntheseopdracht die de rode draad doorheen het boekje vormt. Voor en na het bezoek, werk je met de kinderen in de klas aan de voorziene thema’s. Elk thema staat volledig op één dubbele pagina. De linkerpagina wordt telkens behandeld voor het bezoek en bevat ook telkens een opdrachtje voor de synthese-opdracht. De rechterpagina wordt gemaakt na het boerderijbezoek, op basis van de opgedane ervaring tijdens het bezoek.

De negen thema’s

• rondom de boerderij,
• de boerderij als bedrijf,
• de verschillende gebouwen,
• de mensen op de boerderij,
• de dieren op de boerderij,
• de aanwezige gewassen,
• de werktuigen en machines,
• heerlijke hoeveproducten,
• extra.

De rode draad is een ‘kale’ hoeve op de laatste dubbele pagina. Na elk thema, voor het bezoek, worden de leerlingen uitgedaagd om hun eigen boerderij in het werkboekje verder vorm te geven. Uit elk thema wordt een element aan de hoeve
toegevoegd. Vooraleer de kinderen op boerderijbezoek vertrekken, hebben ze hun eigen complete hoeve.