Bloeien in duisternis

Serreteelt vergt veel energie. Met behulp van doeken slaagt Bart van Potplanenkwekerij Gera-Fleur er in om zijn energieverbruik voor het kweken van zijn planten behoorlijk te verlagen. Hij legt ons uit hoe het werkt.

BLOEITRUC IN DE ZOMER

“In de serres met eb en vloed is er een dubbel doek dat we in de zomer gebruiken om de serres te verduisteren. Chrysanten bloeien immers van zodra ze twaalf uur duisternis hebben. Door de serre te verduisteren, bloeien onze chrysanten reeds in augustus. Tussen zes en zeven uur ’s avonds doen we die doeken dicht. Zo denkt de plant dat het september begint te worden en begint ze bloemen aan te leggen. ’s Morgens om 8-9 uur doen we de doeken terug open.

ENEGIEBESPARING IN DE WINTER

In de winter gebruiken we diezelfde doeken. Zodra het buiten 10°C is, gaan ze voor 95% dicht. We laten nog een vochtkier over. Zodra het 5°C wordt, gaan de doeken helemaal dicht, omdat we dan genoeg verwarming hebben. Zo besparen we ongeveer de helft van de energie in vergelijking met een systeem zonder die doeken. Dat betekent dus de helft minder stoken.”