Warmte recupereren

Thierry en Sandy vinden schone energie heel belangrijk. Hun zonnepanelen zijn goed voor twee derde van hun verbruik. Ze werken ook met ledverlichting en tijdschakelaars om het verbruik naar beneden te krijgen. Een andere manier om minder energie te verbruiken, is door warmte te hergebruiken die door bepaalde machines geproduceerd wordt. Al die maatregelen zorgen ervoor dat we minder energie verbruiken.

WARMTERECUPERATIE VAN DE VOORKOELER

Thierry: “We laten de vers gemolken melk voor een stuk afkoelen door een voorkoeler op basis van water. Die melk wordt afgekoeld tot een 18°C voordat hij de melktank ingaat, waar de melk verder wordt afgekoeld. Het opgewarmde water uit de voorkoeler gaat naar een boiler. In koudere perioden steken we datzelfde warm water in een circulatiesysteem zodat het in de drinkbakken van de koeien terechtkomt. Zo voorkomen we dat het water voor de dieren in de winter bevriest".

WARMTERECUPERATIE VAN DE KOELGROEP

In 't Meerschhof wordt ook de warmte van de koelgroep van de melktank gerecupereerd. Thierry: 'Die warmte wordt gebruikt om water op te warmen dat rechtstreeks de boilers ingaat, waarna het opnieuw gebruikt wordt om de melkmachines en de tank te reinigen".