Stap voor stap duurzamer

Hoeveslagerij Burggraeve

Een steentje bijdragen aan een beter milieu, is de derde pijler. Kurt: “We hebben zonnepanelen geplaatst omdat we enorm veel elektriciteit nodig hebben in onze slagerij, met die frigo’s en airco. We hebben dus 55.000 kilowattpiek aan zonnepanelen. We hebben ook meegedaan aan de campagne tegen zwerfvuil. Daar hebben we zakken van besteld en als de mensen die zakjes dan zien, herkennen ze dat. We krijgen daar veel respons op.” Annelies: “In de winkel hebben we ook voor ledverlichting gekozen en in de rest van het bedrijf schakelen we zoveel mogelijk over op led. Telkens als we vernieuwen, kiezen we voor led.” Kurt: “We hebben altijd stap voor stap gewerkt. We hebben ons niet tot over de oren in de schulden gestoken, maar hebben stap voor stap vernieuwd.”