Innovatie in bodemzorg

Patrick voert de akkerbouwactiviteiten op zijn bedrijf niet zelf uit, maar doet daarvoor beroep op loonwerkers. Hij ziet er wel op toe dat alles gebeurt met oog voor een kwaliteitsvolle bodem.

DUURZAME TEELTROTATIE

Duurzame teeltrotatie is één onderdeel daarvan. Patrick: “We volgen een strikte volgorde. We hebben suikerbieten, aardappelen, wintertarwe en wintergerst, waardoor we mooi kunnen roteren. Het komt niet meer voor dat er twee vruchten meteen na elkaar volgen, wat de bodemkwaliteit ten goede komt. We kunnen ook afwisselen tussen een witte vrucht, zoals de graangewassen, en een zwarte vrucht, zoals de suikerbieten.”

TOT OP DE CENTIMETER JUIST

Een ander element in het streven naar een kwaliteitsvolle bodem, is de bodemstructuur van de akkers vrijwaren. Dat gebeurt onder andere dankzij navelstrengbemesting. Patrick: “Dat betekent dat je niet meer met de aaltonnen op het veld moet rijden, maar dat je ze naast het veld laat staan, terwijl een machine met een darm aan over het veld rijdt. Die machine injecteert de mest rechtstreeks in de grond. Zo gaan we de bodemverdichting tegen, net als met de lagedrukbanden en de gps-besturing. Nog een voordeel van de gps is dat je niet langer teveel zaaigoed moet hebben. Vroeger had je altijd wel een overlap. Nu kan je bijna tot op een centimeter nauwkeurig zaaien. We zien daar onmiddellijk het effect van, voor alle soorten gewassen. Dat is echt een enorme vooruitgang in de landbouw.”

ALLES IN EEN MET DE EROSIEPLOEG

Zo weinig mogelijk op het land rijden, is ook een van de voordelen van de erosieploeg. Die wordt op Patricks akkers sinds een aantal jaar gebruikt. Patrick: “Je spaart de structuur van de grond omdat je maar één keer moet rijden. Vroeger moest je twee, drie of vier keer over dat perceel rijden. Nu doen we alles in één bewerking en zaaien we tegelijk. Je haalt de grond eigenlijk op om er lucht in te brengen en ervoor te zorgen dat de bodem genoeg vocht doorlaat én je kan onmiddellijk zaaien. Je moet dus minder vaak over het land rijden, je verbruikt minder brandstof, je spaart tijd uit… en het is goed voor het milieu.”