Allemaal beestjes

Kris en Joke De Guffroy telen bijna het jaarrond aardbeien op hun bedrijf in Oostkamp. “Door dezelfde gewasbeschermingsmiddelen te vaak toe te passen, trad er resistentie op”, vertelt Kris. Dat betekent dat de middelen niet meer werkten tegen bepaalde schadelijke insecten. Sinds 2016 geven ze de voorkeur aan biologische bestrijding om hun planten te beschermen. Ze zetten nuttige insecten in die de schadelijke insecten bestrijden.

Monitoring is essentiële basis

Effectieve biologische gewasbescherming start met een goede monitoring van schadelijke insecten, waarbij Kris de plagen al in een vroeg stadium vaststelt. “Door bepaalde middelen minder of zelfs niet meer te gebruiken, zijn er op ons bedrijf nieuwe plaaginsecten bijgekomen, zoals witte vlieg en bladluis. Daarnaast hebben nuttige insecten tijd en warmte nodig om zich goed te kunnen vestigen”, aldus Kris. De insectenpopulaties in aardbeien regelmatig opvolgen is dus noodzakelijk.

Beter imago

Biologische bestrijding heeft interessante voordelen:

  • Kris en Joke komen nu minder in contact met gewasbeschermingsmiddelen.

  • Het personeel dat geen fytolicentie heeft (een verplicht certificaat voor professionele gebruikers, distributeurs en voorlichters van gewasbeschermingsmiddelen) kan een handje toesteken bij het uitzetten van de nuttigen.

  • Door minder chemische middelen te gebruiken, creëren Kris en Joke ook een beter imago voor hun bedrijf.