De bodem uitgespit

Door kennis te delen over het thema 'bodem', kunnen we bijdragen aan het inzicht dat de bodem de basis en het begin is van alles en dat we er goed zorg moeten voor dragen. Laat je inspireren door het lesmateriaal en de achtergrondinformatie waar we naar verwijzen.

  1. In de brochure van Agripress lees je hoe je bodemverdichting in de landbouw kan vermijden en herstellen.
  2. Teelt van groenbedekkers:  
  3. Organische stof in de bodem: sleutel tot bodemvruchtbaarheid (LNE) 
  4. Koolstofboeren of carbon farming wordt steeds belangrijker. Carbon Farming of koolstofbewuste landbouw bevordert een manier van landbouw om koolstof te binden in landbouwbodems om de bodemkwaliteit te verbeteren.
  5. Bodemerosie 
  6. Biologische bodemkwaliteit. Laat de bodem voor je werken. Maar hoe zie je nu of je bodemleven hebt? En zijn dit de goede soorten? Enkele tips om ze te leren herkennen. Maak hierbij ook kennis met de didactische fiches om zowel de chemische, fysische als biologische bodemkwaliteit te beoordelen.