Hoeve-ijs

Sommige landbouwers met melkkoeien verwerken zelf een deel van hun melk, bijvoorbeeld voor ijs.