Hoeve Ten Eeckhoutte

Soort boerderij

Toer met de boer

We gidsen je door een hedendaags melkveebedrijf. We houden halt bij de kalfjes, waar de leerlingen leren over het ras, het geslacht en de voeding van onze jongste dieren. In een tussenstop bij het jongvee vertellen we meer over de ontwikkeling van een kalf tot melkkoe. We gaan uiteraard ook een kijkje nemen bij het melkvee en de melkput waar we onze koeien melken. We leggen je graag uit hoe het voeder van onze dieren is samengesteld en hoe je dat kunt vergelijken met jullie maaltijden. Tot slot nemen we een kijkje bij de pocketvergister.

Leerlingen uit het secundair onderwijs zullen heel wat opsteken over de visuele identiteit van landbouwbedrijven in het landschap (bv. hoe herken je een koe- en een varkensstal?), de omvang van landbouwbedrijven en circulaire landbouw (bv. mest als bron van energieproductie).

Omwille van hygiënemaatregelen en voor de rust van de dieren kunnen we de varkensstal niet bezoeken.