Hoeve Vermeire-Gille

Soort boerderij

Peter en Els zijn de trotse eigenaars van een historische polderhoeve met exclusieve krulstaarten. Ze beschrijven met bezieling hun authentieke historische gebouwen, de polderomgeving, de rosmolen, moderne varkenshouderij, groene energie en akkerbouw.

Toer met de boer

Wat weten je leerlingen over de polders? Hier kunnen ze hun kennis bijspijkeren. Ontdek hoe we aandacht hebben voor
gezonde varkens in een gezonde stal, met kleine en grote verwennerijtjes. Zo volgen we het verhaal van big tot varken. We gaan na wat varkenshouderij van vandaag inhoudt, met de modernste technologie op het vlak van milieu en dierenwelzijn. We bekijken onze akkerbouwgewassen, voeding voor mens en dier. Wie bespeurt de akkervogels, boerenzwaluwen en de rosmolen? We sluiten af met een proevertje.