Kostbaar water

Zonder water geen landbouw. En hoewel het in Vlaanderen soms met bakken uit de hemel valt, heeft de sector er nog altijd te kort aan. Dat komt door de hoge bevolkingsdichtheid in Vlaanderen maar ook door de eisen die aan het water worden gesteld. Grondwater is bijvoorbeeld uitermate geschikt als drinkwater voor vee, maar is schaars. Regen- en oppervlaktewater is ideaal om de velden te irrigeren of om het bedrijf te reinigen. Zuiver water is dan bv. weer nodig in de serres om ziektes te voorkomen.

SCHONE OPLOSSINGEN

Waterbehandeling en –zuivering, morsplaatjes voor pluimvee, hergebruik regenwater of drainagewater, beregeningsautomaten, ...