Kuiken

Als eieren bevrucht zijn door een haan, dan worden ze uitgebroed. Ze zitten dan in een broeikas tot de kuikentjes uitkomen.