Kwaliteitsvolle bodem

Een goede vruchtbare bodem vol bodemleven is cruciaal voor de oogst. Maar nog al te vaak zorgt erosie, vooral in streken met veel reliëf, er voor dat veel kwaliteitsvolle bodem wegspoelt. Bovendien worden de machines om het land te bewerken steeds zwaarder en groter. Dit drukt de bodem samen, zowel aan de oppervlakte als in de diepte. Een samengedrukte, zuurstofarme grond is natuurlijk geen goede basis om mee te werken. Een ideale bodem is luchtig met een schat aan bodemleven.

SCHONE OPLOSSINGEN

Zaaien van groenbedekkers, tractoren met lagedrukbanden, machines met GPS-sturing, spitten in plaats van ploegen, aanvoer van compost of stalmest, ...