Kaart West-Vlaamse landbouwgewassen

Op deze kaart zie je welke landbouwgewassen in 2021 op de velden stonden in West-Vlaanderen. 

Enkele zaken die opvallen:

  • In het centrum zie je duidelijk meer groenten (roze percelen). Dit is door de betere zandleembodem en het feit dat er in deze regio veel diepvriesindustrie voor groenten aanwezig is.
  • In de polderstreek (de brede strook langs de kust) zie je voornamelijk granen (lichtoranje) en grasland (groen). Typisch voor de aanwezige akkerbouw en veehouderij en gelinkt aan de aanwezige polderklei en zandige kreekruggen.
  • Verspreid over West-Vlaanderen zie je overal roodbruine vlakken: dit zijn de aardappelen. In West-Vlaanderen is ongeveer 1 op 6 percelen voorzien van aardappelen.
  • Je ziet ook overal de gele vlakken verschijnen wat de maïs weergeeft, met de grootste aanwezigheid rechtsboven de groentestreek. Daar bevindt zich namelijk de zandstreek van West-Vlaanderen met een zeer uitgesproken aanwezigheid van rundveehouderij.
  • De groene stroken linksboven de groentestreek zijn de aaneengesloten graslanden in de Ijzer- en Handzamevallei.
  • De grote witte vlekken zijn ofwel steden en gemeenten ofwel aaneengesloten bossen waar logischerwijs geen landbouwgewassen aanwezig zijn.

Leg de kaart zeker eens naast deze van de bodemtypes in West-Vlaanderen (zie: 'Ook interessant' aan de linkerkant van deze pagina).

Kaart West-Vlaamse landbouwgewassen