Outdoor education

Voor het project 'School@Platteland' werden heel wat leuke lessen ontwikkeld, waar ook jij inspiratie uit kan halen om er met je leerlingen op uit te trekken en al doende bij te leren. 

Wil je een les uitwerken rond akkerbouw, bosbouw, fruitteelt, kleinvee, serreteelt of melkvee? Spreek gerust af met een landbouwer in je buurt om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Misschien kunnen jullie een rondleiding combineren met de les die jij op de boerderij wil geven.

Wil je een les binnen het thema algemeen, het weer of groene vingers met je leerlingen uitproberen? Dan kan je zeker in de buurt van je eigen school terecht.