Schone energie

Energie is schaars en duur. En de landbouw heeft er heel wat van nodig. Denk aan verwarming en verlichting in serres, ventilatie in stallen, kweeklampen, koelinstallaties, ... Dat verplicht de landbouwer om creatief met energie om te springen. Niet alleen om het milieu te sparen maar ook om zijn bedrijf rendabel te houden. Gelukkig zijn er heel wat mogelijkheden om zelf warmte en elektriciteit op te wekken. Sinds 2010 is de Vlaamse landbouwsector zelfs netto-producent van elektriciteit geworden.

SCHONE OPLOSSINGEN

Zonnepanelen, voorkoelen van melk, schermdoeken, vergistingsinstallaties, frequentiesturing, energiezuinige verlichting... Meer info op www.enerpedia.be, de energie-encyclopedie.