Slimme bemesting

Zonder bemesting is onze huidige, productieve landbouw niet mogelijk. Te veel bemesten is echter niet efficiënt, want dan spoelt een deel van de meststoffen naar het grond- en oppervlaktewater, met een dalende waterkwaliteit tot gevolg. Intensieve veeteelt in (West-)Vlaanderen zorgt voor een overschot aan mest. Diverse mestactieplannen zorgden wel voor een kentering en ook op de landbouwbedrijven is een belangrijke evolutie gebeurd. De bemesting gebeurt steeds gerichter. Mestoverschotten worden verwerkt of dienen voor energieproductie.

SCHONE OPLOSSINGEN

Rijenbemesting, bemestingsadvies op maat, doordacht gebruik, bodemanalyses, mestverwerking, ...