Veilig op de weg

Wederzijds respect tussen de verschillende gebruikers op de weg, is heel belangrijk. Door bewustwording kunnen veel gevaarlijke situaties vermeden worden. In het lespakket ‘Samen  op de weg in de Westhoek’ wordt aan schoolkinderen uitgelegd hoe ze zich veilig kunnen gedragen in de buurt van landbouwvoertuigen.

Het lespakket bestaat uit een lessenreeks die je samen met je leerlingen uitwerkt in de klas. Dit pakket, dat je in de Westhoek kan ontlenen, bevat invulbladen, miniatuurfiguren en -voertuigen om echte verkeersituaties te simuleren en twee VR-brillen. Hiermee kunnen de leerlingen ontdekken hoe een landbouwer vanuit zijn landbouwvoertuig het verkeer ervaart.

Aan het lespakket kan je ook een bezoek aan een bezoekboerderij koppelen, waarbij wordt nagedacht over hoe leerlingen het best reageren in het verkeer als ze in contact komen met een landbouwvoertuig. Daar wordt dan bijvoorbeeld uitgelegd wat een dode hoek is.

Bij het lesmateriaal vind je een filmpje waarin je meer uitleg over de lessenreeks en een reportage van ‘Kijk Uit’ kan bekijken.