Zuivere lucht

De landbouwsector produceert drie belangrijke broeikasgassen: koolzuurgas (CO2), methaan en lachgas. De voorbije twee decennia heeft de sector grote inspanningen gedaan om de uitstoot te verminderen en is daar ook deels in geslaagd. Ook geur en fijn stof zijn twee belangrijke uitdagingen voor de landbouwsector in het dichtbevolkte Vlaanderen. Nieuwe stallen zetten verplicht in op een beperkte uitstoot van ammoniak en fijn stof.

SCHONE OPLOSSINGEN

Luchtwassers, volle vloersystemen in rundveestallen, overschakelen naar efficiƫntere en/of hernieuwbare brandstoffen, ...